Villkor och regler för läger på Rönninge By
Villkoren uppdaterades senast: 2022-01-03
I uppdateringen tog vi bort att de särskilda villkoren avseende Covid-19 var årsspecifik, den gäller även årets och framtida års läger. Tidigare stod att det avsåg 2021. I övrigt har inga ändringar gjorts.

Följande villkor är anpassade för bokning av lägerplats via internet för privatkunder som är 18 år fyllda och bosatta i Sverige. När du bokar in ditt barn på läger hos oss accepterar du våra villkor och det ingås ett bindande avtal mellan Mäler i Täby AB och dig som kund.
Därför ber vi dig vänligen att läsa igenom våra villkor innan du bokar läger hos oss.

En bekräftelse att vi tagit emot din anmälan skall komma automatiskt till den e-mail du uppger i anmälningsformuläret. Mottar du inte en bekräftelse inom 24 timmar behöver du kontakta oss på lager@ronningeby.se
OBS - ibland hamnar våra bekräftelsemail i skräpposten hos gmail och hotmail användare. Dubbelkolla där om ni inte fått en bekräftelse direkt.

Allmänt
Alla läger på Rönninge By med Djurkul drivs av företaget Mäler i Täby AB.
Vi hyr djur och lokaler av Djur & Fritid i Täby AB som driver Rönninge By.
Mark och byggnader ägs av Täby Kommun.
Adress:
Mäler i Täby AB
Rönninge By
Skavlötsvägen 32
187 69 Täby
Organisationsnummer: 559025-5740

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 070-0901394
e-post: lager@ronningeby.se eller info@djurkul.se

Hämtplatser
- Hämtning vid Skavlöten innebär den stora parkeringen vid Skavlötens motionsgård i Täby.
- Hämtning i Hägernäs innebär vid den nya gångbron, på kolonilotts-sidan av Hägernäs station (där roslagsbanan stannar)

Avbokning
Det är viktigt att du kontaktar oss om du önskar använda din ångerrätt.
Du har som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från den dagen du gör din bokning i enighet med lag (2005:59, Lagen om distanshandel och avtal utanför affärslokal). Ångerrätten upphör att gälla då tjänsten förbrukats.

Vid avbokning gäller följande:
- Fritt återköp 14 dagar från bokningstillfället
- Vid avbokning senast 30 dagar innan lägerstart återfår ni lägeravgiften exklusive bokningsavgiften om 300 kr. Har lägeravgiften ej betalats skall då en bokningsavgift om 300 kr betalas till oss.
- Vid avbokning 6-30 dagar innan lägerstart gäller:
a) Kan vi inte fylla er plats med annat barn (från t.ex. reservlista) återbetalas inget. Har lägeravgiften ej betalats skall då hela avgiften betalas till oss.
b) Kan vi fylla er plats med annat barn (från t.ex. reservlista) återfår ni lägeravgiften exklusive bokningsavgiften om 300 kr. Har lägeravgiften ej betalats skall då en bokningsavgift om 300 kr betalas till oss.
- Vid avbokning 0-5 dagar innan lägerstart återbetalas ingenting. Har lägeravgiften ej betalats skall då hela avgiften betalas till oss.

Avbokningar och återköp skall meddelas oss skriftligen till lager@ronningeby.se

SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE COVID-19
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. I det fall att det inte längre är förenligt med råden att bedriva lägerverksamhet utomhus för barn på grund av utbrottet av Covid-19 kommer vi att ställa in våra läger. Om så sker återbetalas hela lägeravgiften.
Finns inga rekommendationer som förhindrar lägerverksamheten kommer vi att hålla läger som planerat. Då gäller våra vanliga avbokningsregler (se ovan).


Betalning av lägeravgift
Inom 48 timmar efter er bokning får ni ett mail med en faktura för barnets lägerdeltagande.
Följ betalningsinstruktionerna på fakturan.
Vid anmälan närmare än 30 dagar innan lägerstart är betalningsvillkor på fakturan 10 dagar, annars är betalningsvillkoret 30 dagar.

OBS! Vi har nytt BG-nr sedan 2015-09-07! Läs informationen på fakturan noga.

Vid försenad betalning skickas en påminnelse ut, och ni debiteras då 50 kr i påminnelseavgift.
I lägeravgifter utgör 300 kr en anmälningsavgift, denna debiteras även vid avbokning.
Alla priser är angivna i SEK och inklusive 25% moms.

Lägerverksamheten
Föräldrar ansvarar själva om de önskar få sina barn försäkrade. Barn som är skrivna i Täby är normalt sett försäkrade dygnet runt genom kommunen. Mäler i Täby AB tar inte ansvar för detta.
Mäler i Täby AB har försäkrat alla lägerdeltagare genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via IF som gäller under tiden de vistas på gården.

Hämtplatser
Hämtning vid Skavlöten innebär den stora parkeringen vid Skavlötens motionsgård i Täby.
Hämtning i Hägernäs station innebär på kolonilotts-sidan av Hägernäs station (där roslagsbanan stannar).
Vid färre än 10 anmälningar förbehåller vi oss rätten att dra in en av hämtplatserna. Den hämtplats dit flest barn anmält sig kommer då vara den hämtplats vi använder.

Inställt läger
Vid färre än 10 anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in lägret. Detta meddelar vi er om senast sju dagar i förväg. Om så sker återbetalar vi hela avgiften. Vi garanterar ej platser på något annat läger åt barnet.

Speciell kost eller allergier
Om barnet kräver speciell kost på grund av allergi eller liknande skall detta anges i anmälningsformuläret. Har detta inte inkluderats vid anmälningen kan vi ej garantera speciell kost åt barnet.

T-shirts
T-shirts säljs i samband med våra sommarläger och finns så lång lagret räcker.
Observera att vi endast i undantagsfall har tröjor kvar i lager för försäljning vid påsk- höst- och jullovsläger.

Deltagande sker på egen risk
Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg aktivitet för alla barn. Detta gör vi genom att ha fasta rutiner, regler som barnen måste följa, djur på gården som är vana vid spring, stoj och stim samt ledare som har dokumenterad vana av arbete med djur och barn. Dessutom har våra ledare god kunskap av våra djur på gården och kan därför förutse och förhindra potentiella risksituationer innan de uppstår.
Trots detta finns det alltid en risk när man har en aktivitet där barn får umgås med djur. Vi vill att föräldrar är medvetna om att olyckor kan ske och denna text i villkoren innebär att ni som vårdnadshavare behöver göra ett medvetet val att låta barnet delta i Djurkuls aktivitet.


Behandling av personuppgifter
Vissa personuppgifter och handlingar i lägerbokningen kommer lagras och hanteras av oss i enighet med personuppgiftslagen. Dessa uppgifter kräver vi för att kunna fullgöra vår del av det avtal som ingås med dig som kund.
Vi använder oss av en samarbetspartner för att samla in uppgifter via våra bokningsformulär. All insamlad information som avser barn och dennes kontaktperson raderas från databas senast 3 månader efter avslutat läger och lämnas inte ut till annan part.

Kunduppgifter som lagras:
Avseende inbokat barn
Namn
Födelsedata (ÅÅMMDD)
Ev. personspecifika kommentarer
Denna information samlas in som underlag till ledare under lägertiden.

Avseende kontaktperson till barn under lägertiden
Namn
Telefonnummer
Denna information samlas in som underlag till ledare under lägertiden.

Avseende beställare
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till en tredje part i det fall då du som kund underlåter dig att, trots upprepade påminnelser, fullgöra betalningen av din bokning.
Uppgifter lämnas då ut till vår samarbetspartner inom inkassoärenden.

Personuppgiftsansvarig:
Mäler i Täby AB
Skavlötsvägen 32
187 69 Täby

Registerutdrag
Alla kunder som ingått ett avtal med Mäler i Täby AB som privatperson kan en gång per år begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag på den information vi har sparade om kunden. För att få detta ska du skicka in en undertecknad begäran till adressen ovan under ”Personuppgiftsansvarig”. Om vi skulle ha information sparad om dig som är felaktig, ofullständiga eller missvisande ändrar och uppdaterar vi dessa. 

Radering av kunduppgifter
Kunder kan skicka in en skriftlig och undertecknad begäran att få sin information som är lagrad hos oss raderad. Vi kan dock inte radera sådan information som enligt lag krävs att vi har lagrad i redovisnings- och bokföringssyften.